Svetsar med lite olika årgångar i en produktionslina ifrån Iberobot