Portabel svetstraktor

IBE Robots portabla svetstraktor

WELL-HANDY-TC

Den senaste portabla automatiska svetstraktorn från Koike som kan brukas både för kontinuerlig eller intermittent svetsning. Maskinen kan köras i brant sluttande konstruktioner, tack vare ett kraftfullt spårsystem genererat från en magnet.

En kraftfull magnet finns monterad under maskinen, med en dragkraft på 50Kg när magnetfunktionen är tillslagen. Som resultat av detta kan maskinen erhålla en stabil och pålitlig drift utan att påverkas av kablar och slangar.

Svetstraktorn kan lätt ställas om för kontinuerlig alternativt intermittent drift genom omkopplare. Den digitala hastighetsmätaren ger direkt information om hastigheten och medger en enkel möjlighet till reglering.

En automatisk stoppanordning tillåter operatören att stoppa maskinen vid önskad position. Svetstraktorn väger endast 9.8 Kg och är därmed lätt att förflytta.