Gasskärmunstycken

Gasskärmunstycken för skärmaskiner

Koikes kvalitetsmunstycken garanterar större noggranhet, mer ekonomisk och säkrare skärning.

Koike har erhållit anseendet som världsledande inom området gasskärmaskiner. En stor del av ryktet är koncentrerat till skärmunstycket vilket Koike anser är kärnan i skärmaskinerna. Eftersom skärmunstycket är en viktig del av maskinen och ett dåligt munstycke inte kan prestera en kvalitetsskärning hur bra maskinen i övrigt än är, har Koike lagt ner mycket tid på forskning och utveckling av skärmunstycken.

 

Efter att ha uppfyllt de höga tekniska kraven från ståltillverkningsindustrin har Koike lyckats att utveckla och tillverka skärmunstycken av hög kvalitet. Koike menar att tillverkning av munstycken är långt ifrån en enkel procedur. Att tillverka ett verkligt bra skärmunstycke är inte bara att göra ett munstycke, det är resultatet av ihållande försök, forskning och utveckling av hela skärmaskinen.

For Acetylene (Koike’s Standard)

  • 102 Standard tip
  • 102D7 Divergent high speed tip

For LPG Gas (Koike’s Standard)

  • 106 Standard tip
  • 106D7 Divergent high speed tip

Koike har mycket gedigen och lång erfarenhet av att tillverka gasskärmaskiner, utveckla brännare och skära i varierande material. Baserat på denna omväxlande erfarenhet har Koike utvecklat en testmaskin för att kontrollera effektiviteten hos skärmunstycken. Kvalitetsmunstycken kan endast göras efter dessa normer.

Som totalleverantör av gasskärmaskiner tillverkar Koike skärmunstycken med rigorös kvalitetskontroll för att uppfylla säker och ekonomisk skärning. Prova våra munstycken och övertyga dig själv.