Svetsvakter

IBE Robots svetsvakter

ver. 2.52-p punktsvetsning

Beskrivning av punktversionen

Avsett för punktsvetsning och stuksvetsning. Lagrar de 100 senaste svetspunkterna i minnet.

 • Enkelt gränssnitt med LCD display och pulsgivare. Alla inställningar görs med vridning och tryck på samma ”knapp”.
 • Manuell inställning av effekter i % eller möjlighet att ställa strömmar i Ampere. 30 Svetsprogram, kan namnges med upp till 16 bokstäver.
 • Kompenserar automatiskt för cos φ, fasskillnad mellan spänning och ström.
 • Strömövervakning, möjlighet att ställa en procentuell avvikelse som övervakas. Larm på display vid avvikelse från inställt värde.
 • Reglering under svetstiden kompenserar för avvikelser mellan svetspunkter och under själva svetsen.
 • Slitagekompensering, stegar upp effekten.
 • Svetslogg, RS-232 gränssnitt till PC, lagrar de 100 senaste svetspunkterna, bra vid felsökning. Möjlighet att kontinuerligt föra över svetspunktdata till PC.
 • Två stycken svetspunkträknare, en totalräknare och en räknare som kan nollställas.
 • Freehand nödstopp, genom ett tryck igen på svets kan svetsförloppet avbrytas. Bra om man t.ex.vill avbryta svetsen på ett enkelt sätt under förpresstiden.

 PDF: Produktblad_Styrning_TEC6000

ENG PDF: Produktblad_Styrning_TEC6000_English

Manual Bilagor

Svetsparametrar
 • Förpress 0 – 100 perioder
 • Förvärmningstid 0 – 100 perioder
 • Förvärmningseffekt 0 – 100 %
 • Förvärmningsström 0, 2.0 – 30.0 kA
 • Svetstid 0 – 100 perioder
 • Svetseffekt 0 – 100 %
 • Svetsström 0, 2.0 – 30.0 kA
 • Kyltid 0 – 100 perioder
 • Eftervärmningstid 0 – 100 perioder
 • Eftervärmningseffekt 0 – 100 %
 • Eftervärmningsström 0, 2.0 – 30.0 kA
 • Efterpress 0 – 100 perioder
 • Pulsering 0 – 10 pulseringar
 • Pulspaustid 0 – 100 perioder
 • Repetitionstid 0 – 300 perioder
 • Avvikelse 0 – 25 %. Slitage 0, 500 – 10 000 punkter

ver. 2.3-s sömsvetsning

Beskrivning av sömversionen

Avsett för sömsvetsning. Lagrar de 200 senaste felmeddelandena i minnet och har dessutom slitagekompensering för slitna sömtrissor.

 • Enkelt gränssnitt med LCD display och pulsgivare. Alla inställningar görs med vridning och tryck på samma ”knapp”.
 • Manuell inställning av effekter i % eller möjlighet att ställa strömmar i Ampere.
 • 30 Svetsprogram, kan namnges med upp till 16 bokstäver.
 • Kompenserar automatiskt för cos φ, fasskillnad mellan spänning och ström.
 • Strömövervakning, möjlighet att ställa en procentuell avvikelse som övervakas. Larm på display vid avvikelse från inställt värde.
 • Möjlighet att ändra motorhastigheten via TEC6000, motorhastigheten ligger som parameter under varje program.
 • Reglering under svetstiden, kompenserar för avvikelser mellan svetsar och under själva svetsen.
 • Svetslogg, RS-232 gränssnitt till PC, lagrar de 200 senaste felmeddelandena. Bra vid felsökning.
 • Två stycken timräknare och sömräknare, en totalräknare och en räknare som kan nollställas.

Svetsparametrar

 • Förpress 0 – 100 perioder
 • Svetstid 0 – 100 perioder
 • Svetseffekt 0 – 100 %
 • Svetsström 0, 2.0 – 30.0 kA
 • Kyltid 0 – 100 perioder
 • Efterpress 0 – 100 perioder
 • Avvikelse 0 – 25 %. Slitage 0 – 1000 timmar

Manual Bilagor

ver. 2.3-k kombisvetsning

Beskrivning av kombiversionen

Med en kombimaskin har man utbytbart svetshuvud så att man både kan köra punktsvetsning och sömsvetsning. Har alla finesser som 2.52-p förutom att loggen på minnet är begränsat till 50 punkter istället för 100. Har alla finesser som 2.3-s förutom att i sömläget lagras de 150 senaste felmeddelandena i minnet istället för 200. Vidare så finns ingen slitagekompensering i sömläget.

 • Enkelt gränssnitt med LCD display och pulsgivare. Alla inställningar görs med vridning och tryck på samma ”knapp”.
 • Manuell inställning av effekter i % eller möjlighet att ställa strömmar i Ampere.
 • 30 Svetsprogram, 15 program för punktsvetsning och 15 program för sömsvetsning. Dessa kan namnges med upp till 16 bokstäver.
 • Kompenserar automatiskt för cos φ, fasskillnad mellan spänning och ström.
 • Strömövervakning, möjlighet att ställa en procentuell avvikelse som övervakas. Larm på display vid avvikelse från inställt värde.
 • Reglering under svetstiden, kompenserar för avvikelser mellan svetsar och under själva svetsen.
 • Möjlighet att ändra motorhastigheten via TEC6000 i sömläget, motorhastigheten ligger som parameter under varje program.
 • Slitagekompensering i punktsvetsläget, stegar upp effekten.
 • Svetslogg, RS-232 gränssnitt till PC, lagrar de 50 senaste svetspunkterna eller de 150 senaste felmeddelandena vid sömsvetsning. Bra vid felsökning, möjlighet att kontinuerligt föra över svetspunktdata till PC i punktsvetsläget.
 • Två räknare i respektive läge, en totalräknare och en räknare som kan nollställas.
 • Freehand nödstopp, genom ett tryck igen på svets kan svetsförloppet avbrytas. Bra om man t.ex.vill avbryta svetsen på ett enkelt sätt under förpresstiden.
Svetsparametrar
 • Förpress 0 – 100 perioder
 • Förvärmningstid 0 – 100 perioder
 • Förvärmningseffekt 0 – 100 %
 • Förvärmningsström 0, 2.0 – 30.0 kA
 • Svetstid 0 – 100 perioder
 • Svetseffekt 0 – 100 %
 • Svetsström 0, 2.0 – 30.0 kA
 • Kyltid 0 – 100 perioder
 • Eftervärmningstid 0 – 100 perioder
 • Eftervärmningseffekt 0 – 100 %
 • Eftervärmningsström 0, 2.0 – 30.0 kA
 • Efterpress 0 – 100 perioder
 • Pulsering 0 – 10 pulseringar
 • Pulspaustid 0 – 100 perioder
 • Repetitionstid 0 – 300 perioder
 • Avvikelse 0 – 25 %. Slitage 0, 500 – 10000 punkter

Manual Bilagor