Lasersystem

Skärmaskiner | Lasersystem

LASERTEX har två separata vagnsystem för oscillator och laserhuvud. Detta medger snabba rörelser för laserbrännaren och inga effektförluster då oscillatorn följer nära skärområdet och alltid befinner sig med ett konstant avstånd till laserhuvudet.

Oscillatorns guidesystem accelererar och stannar mjukt utan ryck, konsekvent över en period motsvarande 1 sekund. Laserns guidesystem accelererar konsekvent upp till angiven hastighet på 0.05 sekunder.

Skärlängd 4000mm påbyggnadsbar enl önskemål.

För övriga detaljer och/eller önskemål kontakta oss gärna direkt för klarläggande.

Vi reserverar oss för eventuella framtida ändringar utan notis.

Egenskaper

  • Anläggning skär noggrant och med skarpa hörn utan hastighetssänkning. Maskinen skär även små hål med hög hastighet.
  • Generellt kan sägas att produktionstiden kraftigt har reducerats jämfört med konventionella maskiner.
  • Som följd av att oscillatorn är transversellt monterad ges ett välbalanserat system och skapar valfrihet för höger eller vänster monterat styrsystem.
  • Anläggningen kan brukas obemannat 24 timmar om dygnet då all nödvändig övervakning finns för detta syfte