Specialmaskiner

IBE Robots kombisvets

Egenskaper:

  • Kombinerad sömsvets och punktsvets
  • Justerbart tryck
  • Justerbar svetshastighet, motorhastigheten kan ändras via Tec 6000.
  • Reglerbar hastighet på elektrodarmssänkning (för sammantryckning).
  • Enkla handgrepp för byte av svetsaggregat
  • Armlängd 600-800 mm (för punktning).
  • Storöppningsfunktion
  • Kontinuerlig sömsvetsning och även pulserad svetsfunktion med inställbar svets- och pauslängd
  • Reversibel motordrift

Kombi-Specialmaskin-36