IBERobots nyheter

Kollaborativ robot – Ibeweld Pal

Här något glädjande för svetsautomatisering.

Rykande färskt med robot där vi nu kan erbjuda fullt kollaborativt (dra och visa) som vi kallar #”Ibeweld-Pal”. Vi kan även till ”Cobot” erbjuda extra axlar för lägesställare med koordinerad rörelse

(alltså fullt integrerad och interpolerande med robot armen).

Vi tillhandahåller Robot paketet utifrån hur ni vill ha den konfigurerad.

Fler nyheter